Want to be part of our team?

RAMIRA human resources

str. Vasile Lucaciu, nr. 160, 430402, Baia Mare, Romania

JOBS & CAREER

Location: Baia Mare

Job type: Vacant

• APROVIZIONEAZA LOCUL DE MUNCA CU MATERIALE, SEMIFABRICATE, SDV-URI, IN CONFORMITATE CU TEHNOLOGIA DE FABRICATIE;
• TRANSPORTA, MANIPULEAZA SI DEPOZITEAZA MATERIALELE, SEMIFABRICATELE, SDV-URILE PE TIPURI, DUPA DESTINATIA TEHNOLOGICA SI IN FUNCTIE DE PRESCRIPTIILE FURNIZORULUI;
• ASIGURA FUNCTIONAREA MASINII UNEALTA CU COMANDA NUMERICA;
• STUDIEAZA COMANDA, PREGATESTE MASINA-UNEALTA CU COMANDA NUMERICA PENTRU EXECUTAREA LUCRARII;
• PRELUCREAZA PIESELE UTILIZAND MASINA-UNEALTA CU COMANDA NUMERICA;
• VERIFICA VIZUAL INTEGRITATEA PIESELOR EXECUTATE, STAREA SI ASPECTUL SUPRAFETELOR PRELUCRATE;
• DEPOZITEAZA SI EXPEDIAZA PIESELE PRELUCRATE.

Location: Baia Mare

Job type: Vacant

• ASIGURA PREGATIREA PENTRU MONTM SI MONTAREA REPERELOR CONFORM DOCUMENTATIEI PRIMITE
• RESPECTA INTOCMAI PRECIZARILE SI INDICATIILE INSCRISE IN PROIECTELE DE EXECUTIE ASTFEL INCAT REZULTATUL OPERATIUNII RESPECTIVE SA CORESPUNDA CERINTELOR SOLICITATE

CONTACT US BY COMPLETING THE FORM

Error: Contact form not found.